Chemioterapia u psów i kotów.

Chemioterapia jest to jedna z metod leczenia chorób nowotworowych. Stosowana jest także  w medycynie weterynaryjnej. Opiera się ona głównie na podaniu leków przeciwnowotworowych, które mają działanie cytostatyczne. Często  jest to  dopełnieniem innych terapii przeciwnowotworowych, również takich jak chirurgiczne,  usunięcie guza nowotworowego a także  radioterapii. Każdy lekarz, który zdiagnozuje u swojego pacjenta, psa albo kota chorobę właśnie o charakterze nowotworowym, powinien przede wszystkim odbyć poważną rozmowę z właścicielem zwierzęcia, na temat zalet i  wad ewentualnej chemioterapii.

Wyjaśnić należy, jaki jest cel tego  leczenia a także jakich efektów można się najczęściej spodziewać. Jednak całkowite wyleczenie zwierzęcia  zdarza się niezwykle rzadko oraz zazwyczaj jest rozumiane jako czas trwania  około  dwóch lat remisji choroby, jest to okres bez podawania chemioterapii, odnotowano  jednak przypadki wyzdrowienia u około  piętnastu procent  leczonych psów z białaczką. Innym  także celem chemioterapii może być  leczenie paliatywne,  czyli  takie które ma na a celu przedłużenie życia psa bez oczekiwania na wyzdrowienie.

Nie obojętne dla właściciela zwierzęcia są również skutki  uboczne leczenia jak chemioterapii, z którymi  musi być on wcześniej zapoznany. Przed rozpoczęciem  leczenia  chemioterapią  należy ocenić stadium zaawansowania choroby,precyzyjnie określić  typ zmiany, klinicznie zakwalifikować stan ogólny pacjenta a także  wykonać wszystkie niezbędne dodatkowe badania jak na przykład pełne badania krwi, USG jamy brzusznej oraz  RTG klatki piersiowej. Wykrycie  przez weterynarza u pacjenta, chorób towarzyszących, czyli ogólno-układowych jak na przykład niewydolności nerek czy też  wad serca, FIP/FIV  u  kota,  może znacznie wpłynąć na dalszą decyzję co do prowadzenia terapii.

Obecność przerzutów w płucach także zmniejsza szanse na skuteczność stosowanej  terapii. Znacznie lepiej zwierze reagują  na chemioterapię,  jako tylko  leczenie podstawowe, nowotwory  układu krwiotwórczego czyli białaczka, szpiczak mnogi oraz chłoniak. Oczywiści odpowiedź zależna jest  również od stopnia zaawansowania  choroby. W przypadku nowotworów, które tworzą lite struktury  jak guzy to kostniakomięsak, mastocytoma oraz włókniakomięsak. W tych przypadkach najczęściej chemioterapia stosowna jest już tylko jako terapia uzupełniająca  do chirurgicznego usunięcia albo  radioterapii.