Babeszjoza

Za przyczynę wystąpienie babeszjozy u naszego pupila jak pies, są odpowiedzialne wewnątrzerytrocytarne pierwotniaki pochodzące z rodzaju Babesia, wyróżnia się  dwa rodzaje: Babesia canis oraz  Babesia gibsoni, które są  przenoszone przez kleszcze,  trafiają do obiegu krwi naszego zwierzęcia, i tam  namnażają się  one w czerwonych krwinkach. Te małe  insekty,  atakują głównie tylko  na przełomie marca oraz  kwietnia a czasem  pozostają aktywne do  bardzo późnej jesieni. Obserwuje się je najczęściej  w wysokich trawach  jak na na polanach czy  łąkach, a także  na niskich krzewach oraz w zaroślach, gdzie czyhają one na potencjalną ofiarę.

Za bardzo groźne gatunki kleszczy uważa się przede wszystkim kleszcza łąkowego - Dermacentor reticulatus, kleszcza pospolitego- Ixodes ricinus, oraz kleszcza psiego- Rhipicephalus sanguineus. To właśnie one są odpowiedzialne  za przenoszenie pierwotniaków oraz występowanie babeszjozy. Choroba ta przebiega dosyć podstępnie, zaś  początkowo objawy , niczym się nie różnią się od zwykłego przeziębienia. Zaobserwować można  gorączkę, spadek apetytu,apatię a także  zmniejszone pragnienie. Często takie  zarażone zwierzęta są najprościej w świecie  smutne, nie chcą one wychodzić na spacer, leżą tylko w kojcu oraz  słabo reagują na bodźce zewnętrzne.

W miarę rozszerzającej się inwazji,  pojawić  się może  bladość błon śluzowych i  powiększenie węzłów chłonnych, zaś lekarz do którego, trafia nasze zwierzę odnotowuje niedokrwistość oraz spadek ilości hemoglobiny we krwi i wzrost poziomu transaminaz wątrobowych, czy  też podwyższenie parametrów nerkowych. Wraz z postępowaniem choroby pojawić się może,  mocz w kolorze rdzawo- brązowym, wymioty, biegunka. Może dojść także do  zatrzymania oddawania moczu oraz  zażółcenia widocznych błon śluzowych i spojówek, skóry małżowin usznych, pachwin  czy też pach. Powikłana babeszjoza, z pewnością  może doprowadzić do zmian w układzie nerwowym czy też  problemów w oddychaniu, a do nawet śmierci. Szybko oraz trafnie postawiona diagnoza , z reguły prowadzić powinna  do wdrożenia odpowiedniego leczenia, aż do wyzdrowienia naszego pupila. Lekarz weterynarii musi zastosować lek przeciwpierowotniaczy i płynoterapię oraz  inne leki dopasowane do występujących określonych objawów.